Waarom bouwen met STRUCTUREZ?

Ecologisch bouwen met Japanse tradities

Houtskeletbouw begint uiteraard bij een houten skelet. En dat brengt een aantal grote voordelen met zich mee die we hier volledig uit de doeken doen. Houtskeletbouw is ecologisch, economisch, het geeft meer mogelijkheden voor aanpasbaarheid van de woning en je snijdt drastisch in je bouwtermijn. Geen wonder dus dat houtskeletbouw steeds meer in populariteit toeneemt en de toekomst van de bouwsector zal veranderen. Maar waar komt de innovatieve techniek die Woodinc. gebruikt vandaan?

WOODinc kiest bewust voor een paal-en balksysteem in combinatie met de krachtigste houtbewerkingstechniek: gelijmd-gelamelleerd hout. De techniek werd over een periode van tientallen jaren in Japan geperfectioneerd en resulteert in een systeem –met de passende naam STRUCTUREZ- dat tweemaal sterker is dan de lichte houtskeletframes die vandaag gangbaar zijn. Het feit dat dit systeem in het aardbevingsgevoelige Japan veel toegepast wordt, bevestigt de uitzonderlijke kwaliteit.

De belangrijkste voordelen

Een woning bouw je voor het leven… of toch niet. Flexibiliteit in de vorm en grootte van de woning zal één van de meest belangrijke innovaties worden in de manier waarop we bouwen en leven in de toekomst. In tegenstelling tot klassieke bouwmethoden laat STRUCTUREZ toe om de woning uit elkaar te monteren en herop te bouwen met dezelfde bouwelementen. Niet alleen een gigantische besparing voor nieuwe bewoners maar ook een pak duurzamer dan slopen en nieuwbouw.

De pasklare voorgezaagde en genummerde balken en kolommen worden op de bouwwerf geleverd.  Dit resulteert in een snelle, foutloze en eenvoudige montage. Dit in combinatie met de grootschalige productie zorgt er voor dat u de bouwtermijn drastisch kan inperken.

Door de eenvoud in montage leent STRUCTUREZ zich ideaal voor de Do-It-Yourselver.  Bouwen sleutel-op-de-deur met een budget van 550€/m2 wordt mogelijk!  Het makkelijker plaatsen van de technieken maar ook de korte bouwtermijn (korte duur van het samenvallen van afbetaling lening en huur) en de eventueel minder zware funderingsvoorzieningen, kunnen het algemeen kostenplaatje aanzienlijk verlagen.    Hét voordeel ten opzichte van andere houtbouwmethodes is de mogelijkheid om de gelammelleerde structuur zichtbaar te laten waardoor belangrijke besparingen kunnen gerealiseerd worden in de afwerking.  

Milieuvriendelijker materiaal dan hout is zelden gezien. Hout is een volledig hernieuwbare grondstof, niet vervuilend tijdens exploitatie en verwerking en op het einde van de cyclus volledig te recycleren. Het hout dat wij gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde Europese bossen (heraanplant van alle gekapte bomen) . Tevens ligt de CO2-uitstoot bij de productie en bewoning van een houtskeletwoning merkelijk lager dan die bij andere bouwmethodes.

In een houtskeletwoning heerst een behaaglijk woonklimaat. Door de lage thermische inertie warmt de woning snel op en bij het verwarmen van de woning wordt dan ook zeer snel de comforttemperatuur bereikt. Men kan in een houtskeletwoning aangenaam wonen bij een temperatuur die lager is dan bij andere soorten constructies. Een houtskeletwoning biedt dus een zeer hoog thermisch comfort. Maar ook betekent wonen in een woning van WOODinc, wonen in een mooi en warm houten gebouw.   Hetgeen de levenskwaliteit en het wooncomfort verhoogt.

Terwijl andere houtskeletmethodes wanden aanleveren dewelke de massieve planken enkel vernagelen en verlijmen, levert STRUCTUREZ een perfect geëngineerde gelamelleerde structuur dewelke tot 8,2 op de Schaal van Richter aardbevingsbestendig is.  Onze structuur wordt gemonteerd zonder enige nagel of schroef, met onze carbon stalen connectoren dewelke de balken en kolommen onzichtbaar verankeren.  Overspanningen tot 8 meter zijn mogelijk.

In tegenstelling tot traditioneel HSB bouwt WOODinc tot +/- 5 bouwlagen.

CIRCULAIR92 %
KORTE BOUWTERMIJN96 %
ECONOMISCH75 %
ECOLOGISCH96 %
WOONCOMFORT77 %
KWALITEIT82 %
BOUWHOOGTE93 %
Waarom bouwen met hout?

Michael Green: “Een inspirerend pleidooi voor bouwen met hout”

Michael Green gaf op één van de bekende TED-talks een inspirerende toespraak over de kracht en de toekomst van bouwen met hout. Als we ecologisch en duurzaam willen bouwen, zal hout onvermijdelijk een sleutelrol opnemen in de bouwsector.

Houtskeletbouw is niet alleen een ecologische maar vooral een slimme financiële investering. Vanuit Woodinc. ondersteunen we die filosofie en delen we dagelijks onze passie met onze klanten en bezoekers. Wil je meer informatie over bouwen met hout, neem dan gewoon contact op via ons contactformulier.