Eric Van de Heyning – CEO & FOUNDER:

Een verhaal van bouwen & innovatie

Eric Van de Heyning stamt af van een bouwfamilie die hun roots kent vanaf 1897 wanneer overgrootvader Jan Van de Heyning zijn schrijnwerkerij – bouwbedrijf start in Turnhout.   Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1997 werd het standbeeld ‘Synergie’ geschonken aan de Stad Turnhout hetwelk werd geplaatst op de Grote Markt naast de Sint Pieterskerk.
Opgegroeid in het familiebedrijf heeft hij veel zien veranderen in de sector, maar vooral in functie van kostenbesparing en nauwelijks op vlak van duurzaamheid en innovatie.
Na enkele internationale aftoetsingen van diverse bouwtechnieken met als eindpunt Japan, leerde hij het bouwsysteem kennen die WOODinc vandaag aanbiedt in STRUCTUREZ.
De Japanse manier van bouwen heeft hem enkele jaren geleden het roer doen omgooien en is de start geweest van een passieverhaal met hout.  Een nieuwe visie op bouwen voor de toekomst met de kracht van de natuur als oplossing voor de hedendaagse uitdagingen in de bouwsector.

Maak kennis met ons team:

Dries Van Grieken

Dries Van Grieken

Meer informatie over houtbouw: