13 februari 2022

DE MARKT NIET KLAAR VOOR INNOVATIE? BEDENK EEN NIEUWE GO-TO-MARKET-AANPAK!