Innovatieve houtskeletbouw leidt tot groter marktaandeel

Al decennialang vertegenwoordigt de houtskeletbouw als complete bouwmethode een klein percentage van de markt. Echter er gloort een kansrijke toekomst. Enerzijds omdat de markt zich voor HSB gunstig ontwikkelt, maar ook omdat de houtsector flexibel blijkt te kunnen schakelen en interessante innovatiebewegingen maakt.

Steeds vaker zie je dat stenen of betonnen panden worden gesloopt die op zich bouwtechnisch nog best voldoen, maar die qua functie niet meekunnen. Panden gebouwd op basis van houtskeletbouw zijn al met al veel beter in staat om mee te veranderen.

Aanpasbaarheid

Houtskeletbouw beschikt over een aantal eigenschappen die tegemoetkomen aan de zich ontwikkelende vraag. Zo bedient HSB de vraag naar flexibiliteit dan wel aanpasbaarheid veel beter dan andere methoden. Constructief is het veel gemakkelijker dan bij steenachtige woningen om aanpassingen door te voeren. En dat speelt in op moderne vast- goed benaderingen waarbij beleggers en corporaties zich ook meer en meer realiseren dat men investeert voor een lange levensduur, terwijl tegelijkertijd de vraag verandert en het gebruik steeds dynamischer wordt.

De kans dat het aan verandering onderhavige dekseltje op het starre potje blijft passen is nihil en dat heeft dramatische gevolgen voor de waardeontwikkeling van het vastgoed. Steeds vaker zie je dat stenen of betonnen panden worden gesloopt die op zich bouwtechnisch nog best voldoen, maar die qua functie niet meekunnen. Het is vrijwel onmogelijk om constructief in te grijpen, maar ook de onbereikbaarheid van ingegoten leidingen is daarbij een onoverwinbaar pijnpunt. Bij houtskeletbouw krijg je de vrije ruimte om leidingen te plaatsen er gratis bij en ook achteraf zijn die leidingen daardoor bereikbaar.

Panden gebouwd op basis van houtskeletbouw zijn al met al veel beter in staat om mee te veranderen. Technisch vragen ze om aandacht qua detaillering. Maar als dat goed gebeurt kunnen ze eeuwen mee. In de Zaanstreek staat daarvan een groot aantal goede voorbeelden, om nog maar niet te spreken over de talrijke historische bouwsels in vele Noord- en Midden Europese, Aziatische en Amerikaanse landen met een rijke houtcultuur.

Biobased

Een andere stroming die nu op ons af- komt is biobased bouwen. Deze bereidt ons voor op een naderende periode van materiaalschaarste. Voor de niet natuurlijke materialen wordt nagedacht over hergebruik en recycling. Meestal vraagt dat om offers qua energie en inspanning. De feitelijke uitdaging is om reeds bij nieuwbouw na te denken over de demontage en hergebruik bij end of life. Zeg maar een ‘Lego benadering’. Dat betekent natuurlijk nogal wat aan productontwikkeling voor de steenachtige wereld, die bovendien niet als keten is georganiseerd. Technisch kunnen we daar vast wel listen voor bedenken, maar daarmee is het nog niet coherent georganiseerd.

Houtbouw sluit zoals hierboven aangegeven ook aan bij de mogelijkheden van hergebruik. Een HSB woning is er in het verleden niet op ontwikkeld, maar zelfs traditioneel gebouwd kun je die al goed strippen en scheiden. Natuurlijk kan dat beter, onder andere ten aanzien van het verwijderen van nagels en schroeven

en wellicht andere Ikea achtige verbindingsmethoden. Maar het werkt ook nu reeds. Er ontstaan al gesloten kringlopen. Gebruikt hout is gewoon te koop. En als het dan echt wordt afgeschreven kan hout nog als brandstof dienen. Het idee daarbij is dat de daarmee uitgestoten CO2 weer wordt afgevangen door bomen, die weer voor nieuwe grondstoffen zorgen. Hernieuwbaar heet dat. We zitten dan midden in de bio cycle, waarvoor houtskeletbouw een weliswaar in de schoot geworpen, maar uiterst sterke troef in handen heeft.

Industrieel bouwen

Wat vooral in het oog springt is het industrieel bouwen. In de HSB kun je in beginsel ook een skelet op de bouwplaats samenstellen, maar is het gebruikelijk om dit met geprefabriceerde elementen te doen. Aldus ben je in no time wind en waterdicht, respectievelijk is een project veel sneller opgeleverd. Vaak in minder dan de halve bouwtijd. Juist dit industriële aspect zal van grote invloed zijn op het marktaandeel. Nu de markt weer aantrekt ontstaat er namelijk een te kort aan vaklieden die gedurende de crisis massaal de bouw hebben verlaten. Dat opent natuurlijk deuren voor industriële systemen. Complete woningen, maar ook prefab  gevels en daken zullen in mengvormen, zoals een beton casco met een HSB invulling, hun plek opeisen. En al helemaal bij arbeidsintensieve renovatieprojecten waar de bestaande bouw van nature moeilijk mee kan. Met een streven naar verduurzaming en nul op de meter pro- jecten, liggen ook hier enorme kansen. De HSB sector is tot veel in staat en kan trots zijn op wat er technologisch is bereikt. De enige kritiek die je wel vaker hoort is dat de sector van nature te bescheiden is en dat men de interne trots best wat actiever naar buiten zou mogen brengen.